Grupo de Análise e Modelización Económica

O GAME inicia a súa actividade en 2004 na area de ciencias sociais cun núcleo maioritario formado por membros do departamento de Fundamentos da Análise Económica, pero cun marcado carácter multidisciplinar, incluíndo a tres investigadores de tres areas de coñecemento diferentes. Adscrito dende o seu Inicio ao Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), diferentes membros do grupo teñen asumido responsabilidades na dirección e coordinación do instituto. O grupo ten unha clara vocación pola multidisciplinariedade, a formación e a internacionalización.

Na actualidade o grupo conta con investigadores de catro areas de coñecemento que coordinan tres proxectos competitivos en ámbitos que non se asocian estritamente coa análise económica tradicional, xa que o seu principal foco de atención se dirixe ao ámbito da saúde e á análise das consecuencias socioeconómicas do cambio demográfico (CARE-U do programa nacional Retos, NUTRIAGE do programa INTERREG e Rethinking Finance for Stability and Develpoment do VII programa Marco).

O GAME coordina dende a súa aprobación o PD Desenvolvemento Rexional e Integración Económica cun importante éxito que ven confirmado pola elevada demanda (todos os anos cóbrense as 10 prazas ofertadas cunha numerosa lista de agarda) e polas 19 teses de doutoramento defendidas dende 2013 (6 con mención internacional). Tanto a investigación como a formación teñen unha clara vocación internacional coa presencia de doutorandos de sete nacionalidades (que suman mais de 20 estudantes en formación), a participación en proxectos internacionais e a colaboración con centros de investigación internacionais pertencentes a Francia, Italia, Portugal e Colombia

(Visited 815 times, 1 visits today)