Contacto

Grupo de Análise e Modelización Económica

Universidade de Santiago de Compotela

Sede virtual:

http://game-idega.com/

Sede física:

Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galiza

Avda. das Ciencias, Casa n. 1. Campus Vida. 15782, Santiago de Compostela, A Corunha (Google Maps)

Correio de contacto: game.research@usc.es

(Visited 99 times, 1 visits today)