Contratos e acordos

Clientes e sócios tecnológicos

  • ASEM Galicia
  • Centro Superior de Hostelería de Galicia
  • Consellería de Traballo
  • Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
  • Dirección Xeral de Turismo
  • Fundación Caixa Galicia – Claudio San Martín
  • Instituto de Estudios Fiscales. Sec. de Estado de Hacenda
  • USC
  • Xunta de Galicia
(Visited 73 times, 1 visits today)