Contratos y convenios

Clientes y socios tecnológicos

 • ASEM Galicia
 • Axencia de Turismo de Galicia
 • Centro Superior de Hostelería de Galicia
 • Consellería de Traballo
 • Consello Económico e Social de Galicia
 • Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
 • Deputación Provincial de Ourense
 • Dirección Xeral de Turismo
 • Fundación Caixa Galicia – Claudio San Martín
 • Instituto de Estudios Fiscales. Sec. de Estado de Hacenda
 • USC
 • Xunta de Galicia

Contratos y convenios con la administración pública, con empresas y con Entidades sen ánimo de lucro, Informes

 • Convenio: Convenio de colaboración entre a Axencia Turismo de Galicia, a Agrupación Europea de Cooperación Territorial e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de métodos de avaliación e seguimento do impacto socioeconómico do Camiño de Santiago a escala local: aplicación o Camiño Portugués
 • Financiador: Axencia Turismo de Galicia, Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2020-CP026

   

 • Convenio: Elaboración dun estudo sobre avaliación e Análise do potencial do Camiño de Santiago – Vía da Prata, para o desenvolvemento sostible a escala local
 • Financiador: Consello Económico e Social de Galicia e a Deputación de Ourense
  Investigador Principal: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2019-CP048

   

 • Contrato: Realización dun estudo da actividade económica e de Xestión das rutas fluviais da Deputación de Lugo
 • Financiador: Deputación Provincial de Lugo
  Investigador: Xesús Pereira López
  Referencia: 2018-CP078

   

 • Contrato: Análise do sistema actual de Reparto de Créditos para Servicios Sociais e deseño dunha proposta alternativa
 • Financiador: Consellería de Política Social
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2017-CP162

   

 • Convenio: Desenvolvemento dunha metodoloxía para o estudo do impacto do Camiño de Santiago a escala local
 • Financiador: Axencia Turismo de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2017-CP076

   

 • Contrato: Deseño, elaboración e aplicación dunha enquisa piloto para coñecer o perfil do peregrino e o seu nivel de satisfacción
 • Financiador: Axencia de Turismo de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2017-CP118

   

 • Convenio: Elaboración del Plan Estratégico del Clúster Turismo Rural de Asturias
 • Financiador: Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA)
  Investigador: Manuel Fernández Grela
  Referencia: 2015-CE030

   

 • Contrato: Guía metodolóxica para a avaliación previa das políticas sociais
 • Financiador: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2014-CP113

   

 • Contrato: Actualización dos mapas industrial e de infraestructuras de apoio á industria de Galicia
 • Financiador: IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2014-CP003

   

 • Contrato: Servizo para a análise e avaliación estatística sobre os servizos sociais en Galicia
 • Financiador: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2014-CP020

   

 • Contrato: Informe de avaliación do potencial inclusivo dos nodos do Territorio. Proxecto SYMBIOS
 • Financiador: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2014-CP105

   

 • Contrato: Estudos aplicados e asesoramento científico Proxecto SYMBIOS
 • Financiador: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2013-CP172

   

 • Convenio: Realización de actividades formativas ao abeiro do proxecto ATC4Excelence
 • Financiadores: Aegean Exporters’ Associations IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
  Investigador: Manuel Fernández Grela
  Referencia: 2013-CP032

   

 • Convenio: Estudos dirixidos á análise e ó coñecemento da evolución da economía galega
 • Financiador: Fundación Novacaixagalicia
  Investigador: Melchor Fernández Fernández
  Referencia: 2013-CL033

(Visited 180 times, 1 visits today)