Proxectos de investigación competitivos

Tipo de proxectos:  Programa Internacional coa UE, Plan Nacional e Plan Galego I+D

 

 • Título: A knowledge Alliance for Blockchain in academic, entrepreneurial and investment training (DLT4ALL)-2
 • Tipo: (PI) Programa Internacional
  Datas: 01/11/2018 – 30/10/2021
  Investigador principal: Fernández Grela, Manuel
  Código de referencia: 601063-EPP-1-2018-1-CY-EPPKA2-KA
  Financiador: COMISION EUROPEA

   

 • Título: Consolidación e estruturación. GRC GI-1883 Grupo de Análise e Modelización Económica
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 01/01/2017 – 31/12/2020
  Investigador principal: Melchor Fernández Fernández
  Código de referencia: EDC431C 2014/44
  Financiador: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Título: NUTRIAGE-I. Soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable a través de la nutrición en el marco de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal
 • Tipo: (PI) Programa Internacional
  Datas: 01/10/2015 – 31/12/2020
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: 0359_NUTRIAGE_1_E
  Financiador: COMISION EUROPEA

   

 • Título: CARE-U: Un entorno integrador y ubicuo para la autogestión de la enfermedad crónica
 • Tipo: (PN) Plan Nacional
  Datas: 01/01/2015 – 31/12/2017
  Investigadores principales: Melchor Fernández Fernández, Paulo Félix Lamas
  Código Referencia: TIN2014-55183-R
  Financiador:  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

   

 • Título: Consolidación e estruturación. GPC GI-1883 Grupo de Análise e Modelización Económica
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 24/06/2014 – 31/12/2016
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: GPC2014/006
  Financiador: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Título: Impacto macroeconómico de la discriminación de género
 • Tipo: (PN) Plan Nacional
  Datas: 01/01/2013 – 31/12/2014
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: 205/12
  Financiador: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

   

 • Título: Rethinking Finance for Stability and Development (ReFist)
 • Tipo: (PI) Programa Internacional
  Datas: 01/01/2013 – 31/12/2016
  Investigador principal: Fernández Grela, Manuel
  Código de referencia: 319014
  Financiador: COMISION EUROPEA

   

 • Título: IX Jornadas de Economía Laboral
 • Tipo: Accións Complementarias
  Datas: 01/06/2011 – 19/12/2011
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: ECO2011-12821-E
  Financiador: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

   

 • Título: Efectos distributivos e impacto económico da actividade turística en Galicia
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 08/08/2010 – 30/09/2013
  Investigador principal: Pereira López, Xesús
  Código de referencia: 10TUR242004PR
  Financiador: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Título: Cambios nos patróns de consumo e aforro despois dunha crise: efectos sobre o mercado de traballo
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 08/08/2010 – 30/09/2012
  Investigador principal: Bande Ramudo, Roberto
  Código de referencia: 10SEC242003PR
  Financiador: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Título: Unidad de Transferencia. Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas del SUG
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 01/09/2007 – 30/10/2010
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: 2007/059
  Financiador: CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Título: Salarios e xubilición anticipada: son os traballadores maiores caros?
 • Tipo: (PN) Programa Nacional
  Datas: 15/12/2008 – 14/12/2009
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: FIPROS 2008/7
  Financiador: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

   

 • Título: Política monetaria común e desemprego rexional en España: o caso do mercado de traballo galego
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 31/10/2008 – 31/10/2010
  Investigador principal: Bande Ramudo, Roberto
  Código de referencia: 08SEC005242PR
  Financiador: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Título: Género y mercado de trabajo, estudio comparativo entre España y Túnez. AECI
 • Tipo: Accións Complementarias
  Datas: 12/02/2008 – 11/03/2008
  Investigadora principal: Rivieiro García, María Dolores
  Código de referencia: B/011336/07
  Financiador: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI)

   

 • Título: Novas metodolóxias de estudo no turismo: as contas de emprego
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 30/10/2007 – 31/10/2010
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: 07TUR005242PR
  Financiador: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Título: Sistema para la producción de simuladores de desempeño para centros de relación con clientes (CRC) denominado Proyecto SIMA
 • Tipo: (PN) Programa Nacional
  Datas: 15/11/2004 – 31/12/2005
  Investigador principal: Canay Pazos, Raúl
  Financiador: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

   

 • Título: Un modelo multisectorial da economía galega
 • Tipo: (PG) Plan Galego
  Datas: 15/07/2003 – 14/07/2005
  Investigador principal: Fernández Fernández, Melchor
  Código de referencia: PGIDIT03PXIA20102PR
  Financiador: DIRECCION XERAL DE I + D

   

(Visited 439 times, 1 visits today)