Contracts and agreements

Customers and technology partners

 • ASEM Galicia
 • Axencia de Turismo de Galicia
 • Centro Superior de Hostelería de Galicia
 • Consellería de Traballo
 • Consello Económico e Social de Galicia
 • Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
 • Deputación Provincial de Ourense
 • Dirección Xeral de Turismo
 • Fundación Caixa Galicia – Claudio San Martín
 • Instituto de Estudios Fiscales. Sec. de Estado de Hacenda
 • USC
 • Xunta de Galicia

Contracts and agreements with the public administration, with companies and with profit-based sen entities, Reports

 • Agreement: Elaboración dun estudo sobre avaliación e Análise do potencial do Camiño de Santiago – Vía da Prata, para o desenvolvemento sostible a escala local
 • Funder: Consello Económico e Social de Galicia e a Deputación de Ourense
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2019-CP048

   

 • Contract: Realización dun estudo da actividade económica e de Xestión das rutas fluviais da Deputación de Lugo
 • Funder: Deputación Provincial de Lugo
  Main investigator: Xesús Pereira López
  Reference code: 2018-CP078

   

 • Contract: Análise do sistema actual de Reparto de Créditos para Servicios Sociais e deseño dunha proposta alternativa
 • Funder: Consellería de Política Social
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2017-CP162

   

 • Agreement: Desenvolvemento dunha metodoloxía para o estudo do impacto do Camiño de Santiago a escala local
 • Funder: Axencia Turismo de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2017-CP076

   

 • Contract: Deseño, elaboración e aplicación dunha enquisa piloto para coñecer o perfil do peregrino e o seu nivel de satisfacción
 • Funder: Axencia de Turismo de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2017-CP118

   

 • Agreement: Elaboración del Plan Estratégico del Clúster Turismo Rural de Asturias
 • Funder: Asociación Regional de Casas de Aldea (ARCA)
  Main investigator: Manuel Fernández Grela
  Reference code: 2015-CE030

   

 • Contract: Guía metodolóxica para a avaliación previa das políticas sociais
 • Funder: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2014-CP113

   

 • Contract: Actualización dos mapas industrial e de infraestructuras de apoio á industria de Galicia
 • Funder: IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2014-CP003

   

 • Contract: Servizo para a análise e avaliación estatística sobre os servizos sociais en Galicia
 • Funder: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2014-CP020

   

 • Contract: Informe de avaliación do potencial inclusivo dos nodos do Territorio. Proxecto SYMBIOS
 • Funder: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2014-CP105

   

 • Contract: Estudos aplicados e asesoramento científico Proxecto SYMBIOS
 • Funder: Consellería de Traballo e Benestar, Xunta de Galicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2013-CP172

   

 • Agreement: Realización de actividades formativas ao abeiro do proxecto ATC4Excelence
 • Funderes: Aegean Exporters’ Associations IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
  Main investigator: Manuel Fernández Grela
  Reference code: 2013-CP032

   

 • Agreement: Estudos dirixidos á análise e ó coñecemento da evolución da economía galega
 • Funder: Fundación Novacaixagalicia
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: 2013-CL033
(Visited 174 times, 1 visits today)