Competitive Research Projects

Projects:  International Program UE, National Program e Autonomic Program I+D

 

 • Title: A knowledge Alliance for Blockchain in academic, entrepreneurial and investment training (DLT4ALL)-2
 • Tipology: (PI) International Program
  Duration: 01/11/2018 – 30/10/2021
  Main investigator: Fernández Grela, Manuel
  Reference code: 601063-EPP-1-2018-1-CY-EPPKA2-KA
  Funder: EUROPEAN UNION

   

 • Title: Consolidación e estruturación. GRC GI-1883 Grupo de Análise e Modelización Económica
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 01/01/2017 – 31/12/2020
  Main investigator: Melchor Fernández Fernández
  Reference code: EDC431C 2014/44
  Funder: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Title: NUTRIAGE-I. Soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable a través de la nutrición en el marco de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal
 • Tipology: (PI) International Program
  Duration: 01/10/2015 – 31/12/2020
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: 0359_NUTRIAGE_1_E
  Funder: EUROPEAN UNION

   

 • Title: CARE-U: Un entorno integrador y ubicuo para la autogestión de la enfermedad crónica
 • Tipology: (PN) National Program
  Duration: 01/01/2015 – 31/12/2017
  Investigadores principales: Melchor Fernández Fernández, Paulo Félix Lamas
  Código Referencia: TIN2014-55183-R
  Funder:  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

   

 • Title: Consolidación e estruturación. GPC GI-1883 Grupo de Análise e Modelización Económica
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 24/06/2014 – 31/12/2016
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: GPC2014/006
  Funder: CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Title: Impacto macroeconómico de la discriminación de género
 • Tipology: (PN) National Program
  Duration: 01/01/2013 – 31/12/2014
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: 205/12
  Funder: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

   

 • Title: Rethinking Finance for Stability and Development (ReFist)
 • Tipology: (PI) International Program
  Duration: 01/01/2013 – 31/12/2016
  Main investigator: Fernández Grela, Manuel
  Reference code: 319014
  Funder: EUROPEAN UNION

   

 • Title: IX Jornadas de Economía Laboral
 • Tipology: Complementary Actions
  Duration: 01/06/2011 – 19/12/2011
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: ECO2011-12821-E
  Funder: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION

   

 • Title: Efectos distributivos e impacto económico da actividade turística en Galicia
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 08/08/2010 – 30/09/2013
  Main investigator: Pereira López, Xesús
  Reference code: 10TUR242004PR
  Funder: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Title: Cambios nos patróns de consumo e aforro despois dunha crise: efectos sobre o mercado de traballo
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 08/08/2010 – 30/09/2012
  Main investigator: Bande Ramudo, Roberto
  Reference code: 10SEC242003PR
  Funder: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Title: Unidad de Transferencia. Programa de Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas del SUG
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 01/09/2007 – 30/10/2010
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: 2007/059
  Funder: CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

   

 • Title: Salarios e xubilición anticipada: son os traballadores maiores caros?
 • Tipology: (PN) National Program
  Duration: 15/12/2008 – 14/12/2009
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: FIPROS 2008/7
  Funder: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

   

 • Title: Política monetaria común e desemprego rexional en España: o caso do mercado de traballo galego
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 31/10/2008 – 31/10/2010
  Main investigator: Bande Ramudo, Roberto
  Reference code: 08SEC005242PR
  Funder: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Title: Género y mercado de trabajo, estudio comparativo entre España y Túnez. AECI
 • Tipology: Complementary Actions
  Duration: 12/02/2008 – 11/03/2008
  Investigadora principal: Rivieiro García, María Dolores
  Reference code: B/011336/07
  Funder: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI)

   

 • Title: Novas metodolóxias de estudo no turismo: as contas de emprego
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 30/10/2007 – 31/10/2010
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: 07TUR005242PR
  Funder: DIRECCION XERAL DE I + D

   

 • Title: Sistema para la producción de simuladores de desempeño para centros de relación con clientes (CRC) denominado Proyecto SIMA
 • Tipology: (PN) National Program
  Duration: 15/11/2004 – 31/12/2005
  Main investigator: Canay Pazos, Raúl
  Funder: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

   

 • Title: Un modelo multisectorial da economía galega
 • Tipology: (PG) Autonomic Program
  Duration: 15/07/2003 – 14/07/2005
  Main investigator: Fernández Fernández, Melchor
  Reference code: PGIDIT03PXIA20102PR
  Funder: DIRECCION XERAL DE I + D

   

(Visited 128 times, 1 visits today)